แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(update12/02/63) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี่งบประมาณ พ.ศ.2563
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update3/07/62) ประกาศเปลียนแปลงแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update12/03/62)  ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update24/10/61)  ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(update1/10/61)  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(update18/10/60) ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561